Odborní garanti

MUDr. Martin Hollý

psychiatr a sexuolog

MUDr. Martin Hollý je psychiatrem a sexuologem. Pro obě specializace má licenci České lékařské komory. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v individuální i skupinové psychoterapii a řadu akreditovaných psychoterapeutických workshopů (logoterapie, emoční desensitizace EMDR, progresivní relaxace aj.).  Publikoval v monografii a odborných časopisech, přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

Pracoval na psychiatrickém oddělení NsP Trenčín (1994-1996), na sexuologickém oddělení v PL Praha Bohnice (1996-2000), poté jako vedoucí lékař Centra krizové intervence (2000-2005), posléze do roku 2008 opět jako vedoucí lékař sexuologického oddělení. V roce 2008 byl jmenován ředitelem PL Bohnice.

Ve své ambulantní praxi se věnuje psychiatrické, sexuologické a psychoterapeutické práci. Hlavní léčebnou metodou je kombinace farmakoterapie a podpůrné, dynamicky orientované psychoterapie. Dále působí jako externí lektor poradenských a vzdělávacích firem, specializuje se na trénink komunikace a týmové spolupráce.