Aktuality, zajímavosti, blogy

23.3.2017

Pozitivní motivace a naděje při léčbě návykových nemocí Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Naděje zlepšuje léčebné výsledky u řady zdravotních problémů (Wiles a spol., 2008) včetně duševních (Werner, 2012, Stickley a Wright, 2011), mírní depresivní příznaky, usnadňuje zvládání bolesti (Peerdeman a spol., 2016) a zlepšuje kvalitu života. U návykových nemocí usnadňuje naděje přechod ze stadia váhání do stadia, kdy se pacient rozhodl k pozitivní změně (více o motivačních stadiích v češtině např. Nešpor, 2011). Léčba návykové nemoci má být dlouhodobá a soustavná, proto vyžaduje kvalitní spolupráci pacienta. Naděje zlepšuje spolupráci a motivuje k dlouhodobému doléčování (Corrigan, 2014). Více

30.1.2017

Mentální anorexie

Následující článek není o novinkách v oboru psychiatrie, ale zpověď ženy, která se potýká s onemocněním mentální anorexie. Vzhledem k faktu, že počet lidí s dg. Porucha příjmu potravy (PPP) se stále navyšuje považujeme tento článek za přínosný Více

20.1.2017

Transformace v ČR

Lze konstatovat, že Česká republika stojí před úkolem transformace péče o dlouhodobě hospitalizované závažně duševně nemocné. V současné době je nezbytné započít proces systematického znovu začlenění těchto nemocných do společnosti a odstranění systémových bariér bránících jejich propuštění. V roce 2012 ohlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR reformu psychiatrické péče. Jejím hlavním cílem je lepší kvalita života lidí s duševním onemocněním Více

30.11.2016

Konference o stigmatu – blýská se na lepší časy

V sobotu 15. října 2016 jsem se jako člověk s duševním onemocněním zúčastnila mezinárodní konference o stigmatu a diskriminaci spojených s duševním onemocněním nazvanou „Beyond stigma/ towards equity,“ kterou pořádal Národní ústav duševního zdraví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Více

24.11.2016

Rozhovor s prof. C.Höschlem
V rámci Týdne pro duševní zdraví přednášel v Rožnově pod Radhoštěm psychiatr, prof. Cyril Höschl. Požádala jsem ho o krátký rozhovor. Více