Popis nemoci

Duální diagnóza v psychiatrii znamená přítomnost dvou diagnóz u jednoho jedince. Není zařazena v mezinárodní klasifikaci nemocí, je to souběh dvou duševních poruch. Nejčastěji se pojem duální diagnóza užívá v souvislosti s přítomností nadužívání či závislosti na návykových látkách a přítomnosti další psychiatrické poruchy. Někdy lze odlišit, zda byla jako první přítomna psychiatrická diagnóza a pak vznikla závislost nebo obráceně.

Pokud je jako primární psychiatrická porucha, pak se můžeme setkat s následujícími duálními diagnózami:

  1. Jednou z duálních diagnóz je souběh závislosti často na alkoholu a přítomnosti poruchy nálady jako deprese, mánie nebo bipolární porucha. Například lidé s depresí unikají před smutkem k alkoholu nebo jiné látce, což pak u nich vede k rozvoji závislosti a zhoršuje to jejich duševní stav.
  2. Dále se poměrně často vyskytují úzkostné poruchy a na ně nasedající závislost. Může jít o fobie (nepřiměřené strachy), panické poruchy, obsedantně-kompulzivní (nutkavé) poruchy, posttraumatickou poruchu, sociálních obtíže u poruch osobnosti a podobně. I zde se kromě rychlejšího rozvoje závislosti zhoršuje i duševní stav.
  3. Také u schizofrenie je časté druhotné zneužívání návykových látek. Lidé trpící psychotickými prožitky se cítí nepochopeni, bojí se toho, co slyší, co jim hlasy říkají nebo že je někdo sleduje a svoje úzkosti a místo návštěvy lékaře svoje úzkosti a prožitky tlumí například alkoholem nebo drogami. Tato snaha unikat k alkoholu a jiným psychoaktivním látkám opět zhoršuje jejich duševní stav a komplikuje léčbu.
  4. Do další skupiny duálních diagnóz se řadí abusus návykových látek při poruchách příjmu potravy jako je mentální anorexie nebo mentální bulimie.

Primární může být také zneužívání návykové látky, to se děje u některých případů schizofrenie. Prokázána je souvislost mezi užíváním marihuany a vznikem schizofrenie. Podle studií marihuana zvyšuje riziko rozvoje tohoto onemocnění.  Jde tedy o jedince, kteří ve větším množství užívají marihuanu či jsou na ní závislí a dojde u nich k rozvoji příznaků schizofrenie, která trvá i při delší abstinenci od drog. Tento stav je nutné odlišit od psychotické poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, která je charakteristická tím, že se psychotické prožitky vyskytnou v průběhu nebo do 2 týdnů od skončení užívání látky, musejí trvat déle než 48 hodin a nesmí být delší než 6 měsíců. Také nesmějí být způsobeny přímo vlivem intoxikace danou látkou. Příznaky se mohou někdy podobat schizofrenii, ale nesplňují kritéria schizofrenie. Tato psychotická porucha bývá často způsobena zneužíváním budivých látek, jako je pervitin, halucinogeny (MDMA, LSD), alkohol atd. U lidí, kteří dlouhodobě zneužívali marihuanu, se také prokázal častější výskyt depresivních poruch.

S jistou mírou zjednodušení lze říci, že zneužívání psychoaktivních látek včetně alkoholu může napodobit kteroukoliv duševní poruchu. Rozlišit druhotný následek zneužívání psychoaktivních látek a duální diagnózy lze často až po delší abstinenci.